viernes, 22 de noviembre de 2013

Recursos de Valencià: Exercicis / Descàrregues

Recursos de Valencià: Exercicis / Descàrregues

PROGRAMAS I APLICACIONS

1. Programa Salt Traductor (Generalitat Valenciana)

És un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.
A més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança... 
Hi ha dos versions del programa:

  • Salt 3.0, que funciona de manera independent.
  • Salt 4.0, que funciona sobre el programa Writer d’OpenOffice. El Salt 4.0 té, al seu torn, dos versions, una per a Windows i una altra per a Linux.

2. Traductor SALT en línia

 http://www.cece.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm

 3. Aplicació Jugallengua (Generalitat Valenciana)

Jugallengua ens ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.
L’usuari pot triar entre una modalitat general, en què les preguntes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i morfosintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes van referides a subapartats concrets (accents i dièresi, grafies, vocabulari, errors morfosintàctics, pronoms, etc.). Té la possibilitat d’enregistrar el resultat per a evaluar l’evolució en l’aprenentatge.

4. Programa Practic (Generalitat Valenciana)

Pràctic és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.
Les activitats de Pràctic estan elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

5. Aplicació Vine (Generalitat Valenciana)

Vine és un material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura i la nostra llengua.