miércoles, 23 de septiembre de 2015

CONVALIDACIÓ DEL NIVELL ELEMENTAL

Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del grau elemental del valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.

Obtindre la convalidació del grau elemental de valencià equival a posseir el certificat de grau elemental de valencià, després d'haver aprovat l'assignatura de valencià en els estudis del sistema educatiu (EGB, BUP, FP, ESO), sense necessitat de presentar-se a la prova, de grau elemental, que anualment convoca, pel març i pel setembre, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Qui pot sol·licitar-ho?  
Podran obtindre el certificat de grau elemental de coneixements de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite que han cursat i superat l'àrea o l'assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

En tots els cursos de EGB.
En un mínim de tres cursos entre els cursos de BUP i COU, o en 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat LOGSE (els 4 cursos).
En els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon cicle de FP.
En tots els cursos d'ESO (des de 1r de primària fins a 4t d'Això.


Taxes  
No es paguen taxes.

Quan sol·licitar-lo? 
Durant tot l'any

On dirigir-se?   
Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, i també, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga posar segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

I, preferentment:

Registre de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport
C/ Gregorio Gea, 14 - 46009 València. Telèfon: 012


Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Av. Campanar, 32 - 46015 València. Telèfon: 012


Què s'ha de presentar?  
 •  Imprés de sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI.
 • A més per a EGB:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat d'educació general bàsica en què conste que ha superat l'assignatura de valencià de tots els cursos o certificat del centre on ha cursat l'educació general bàsica on conste que ha superat l'àrea de valencià en tots els cursos.
 • A més per a BUP:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de batxillerat en la qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos o certificat del centre on va estudiar BUP i COU on conste que ha superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos.
 • A més per a FP:
  - Certificat del centre on ha realitzat FP en el qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon cicle, un total de quatre cursos.
 • A més per a ESO:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO, en tots els cursos de primària i secundària) en la qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos.
  NOTA. Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre, si no s’aporten ja compulsades.
   
Com sol·licitar-lo? 
Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
Si la documentació és correcta es remetrà a la persona interessada el certificat, al domicili que haja indicat en la seua sol·licitud.

Sol·licitud de convalidació
validaci_-valenci_-sol_licitud.pdf
Documento Adobe Acrobat [158.5 KB]

miércoles, 16 de septiembre de 2015

TALLERES DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE YÁTOVA
CASA DE CULTURA CURSO 2015/2016


PREPARACIÓN PRUEBAS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GES)
De lunes a jueves por las tardes
PRIMER NIVEL DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GES)
De lunes a jueves por las tardes

MANUALIDADES
Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00

PINTURA AL ÓLEO
Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00

YOGA (Dolores)
Martes y  jueves de 16:30 a 18:00 


CORTE Y CONFECCIÓN
Lunes de 15:30 a 19:30

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE VALENCIÀ MITJÀ
Jueves 16:00 a 18:00

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
 martes de 16:00 a 17:00

 RESTAURACIÓN Y TAPIZADO DE MUEBLES
Miércoles/Martes tardes.


PILATES (ROSA)
Martes y jueves de 15:00 a 16:30
Martes y jueves de 18:00 a 19:30

AERÓBIC-MANTENIMIENTO (ESTHER)
Lunes, Miércoles y viernes de 9 a 10 
INGLÉS PARA ADULTOS NIVEL I
LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:00 A 17:00

martes, 8 de septiembre de 2015

TALLERES OFERTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE YÁTOVA PARA EL CURSO 2015/2016
PROPUESTA
Centro Municipal de Formación de Personas Adultas
https://www.facebook.com/educacionadultos.yatova
tlf 962516261TALLER DE AERÓBIC
TALLER DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
TALLER DE YOGA
TALLER DE PINTURA
TALLER DE MANUALIDADES
TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES Y TAPICERÍA
TALLER DE INICIACIÓN A LA LENGUA INGLESA
TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXIMENT DE VALENCIÀ ELEMENTAL I MITJÀ

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET

viernes, 4 de septiembre de 2015


BANDO DE LA ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS DE YÁTOVA
Centro Municipal de Formación de Personas Adultas
tlf 962516261


SE COMUNICA AL PUEBLO DE YÁTOVA QUE LA MATRICULACIÓN ESTÁ ABIERTA DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE CON EL SIGUIENTE HORARIO:

Lunes tarde y el resto de días por las mañanas en la casa de cultura.
Si tienes más de dieciocho años y no tienes el graduado en educación secundaria ahora puedes estudiar la prueba por las tardes, o si quieres preparte para las pruebas de valenciano o estudiar y repasar inglés, matricúlate.
CURSOS Y TALLERES DISPONIBLES:

 • PREPARACIÓN PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GES).
 • PRIMER NIVEL DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GES)
 • TALLERES (Yoga, aeróbic, pintura, gimnasia de mantenimiento...)
 • CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE VALENCIÀ ORAL,ELEMENTAL Y MITJÀ DE LA JUNTA DE VALENCIANO.
 • CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA.
 • CURSOS DE INGLÉS.

martes, 1 de septiembre de 2015

Se informa que el horario de atención del centro de formación de personas adultas de Yátova durante el mes de septiembre es el lunes tarde y el resto de días por las mañanas a partir de las 9:30.

 Teléfono 962516261.