domingo, 30 de abril de 2017


Centro municipal de formación de personas adultas de Yátova.EXÁMENES PRIMERO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SEGUNDA  EVALUACIÓN
MAYO 2017


HORA
LUNES 15

MARTES 16
MIÉRCOLES 17
JUEVES 18
LUNES 22
MARTES 23
17:00
INGLÉS-
VALENCIANO
LENGUA
CASTELLANA
SOCIALES
STPH
MATEMÁTICAS-PIM-
OPTATIVA
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
NES/
MUNDO DEL TRABAJO

                                         PUBLICACIÓN DE NOTAS JUEVES 25


EXÁMENES PRIMERO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
EVALUACIÓN FINAL
JUNIO 2017


HORA
LUNES 5

MARTES 6
MIÉRCOLES 7
JUEVES 8
LUNES 12
MARTES 13
17:00
INGLÉS-
VALENCIANO
LENGUA
CASTELLANA
SOCIALES
STPH
MATEMÁTICAS-PIM-
OPTATIVA
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
NES/
MUNDO DEL TRABAJO

                                         PUBLICACIÓN DE NOTAS JUEVES 15


EXÁMENES PRIMERO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
EVALUACIÓN FINAL
SEPTIEMBRE 2017


HORA
LUNES 4

MARTES 5
MIÉRCOLES 6
JUEVES 7
LUNES 11
MARTES 12
17:00
INGLÉS-
VALENCIANO
LENGUA
CASTELLANA
SOCIALES
STPH
MATEMÁTICAS-PIM-
OPTATIVA
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
NES/
MUNDO DEL TRABAJO

                                         PUBLICACIÓN DE NOTAS JUEVES 14

lunes, 3 de abril de 2017

El poder i el goig d’aprendre

mesa
L’ Associació Europea per a l’Educació
d’Adults (EAEA) proposa, amb aquest manifest, crear una Europa de l’aprenentatge: una Europa que sigui capaç d’abordar el futur positivament
amb totes les destreses, tots els coneixements i totes les competències
necessàries. Proposem un esforç d’abast europeu per fer un pas endavant i desenvolupar una societat
del coneixement que sigui capaç d’afrontar els reptes del nostre temps. Això exigeix inversions sostenibles en l’educació d’adults tant a nivell europeu com nacional, regional i local. A llarg termini, aquestes inversions revertiran en molts aspectes: en la competitivitat, en el benestar, en poblacions sanes, en el creixement i en molt més.
L’educació d’adults pot ajudar a canviar…