lunes, 3 de abril de 2017

El poder i el goig d’aprendre

mesa
L’ Associació Europea per a l’Educació
d’Adults (EAEA) proposa, amb aquest manifest, crear una Europa de l’aprenentatge: una Europa que sigui capaç d’abordar el futur positivament
amb totes les destreses, tots els coneixements i totes les competències
necessàries. Proposem un esforç d’abast europeu per fer un pas endavant i desenvolupar una societat
del coneixement que sigui capaç d’afrontar els reptes del nostre temps. Això exigeix inversions sostenibles en l’educació d’adults tant a nivell europeu com nacional, regional i local. A llarg termini, aquestes inversions revertiran en molts aspectes: en la competitivitat, en el benestar, en poblacions sanes, en el creixement i en molt més.
L’educació d’adults pot ajudar a canviar…