miércoles, 12 de septiembre de 2018

Models de proves de valencià B2
i resta de nivells

UV.ES
Els membres de la comunitat universitària disposaran de diverses convocatòries oficials, cada any, per a examinar-se de coneixements de valencià i acreditar-ne les competències. El Servei de Política Lingüística de la Universitat de València concentrarà l'esforç en una convocatòria anual ...